Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie Art. 13 RODO

§1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PERFEKT” MAREK CZELADZIŃSKI, Aleja 3-go Maja 72/3, 76-200 Słupsk, NIP 839-125-4498 Regon: 360982688 (zwana dalej „Firma „Perfekt”)

§2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do na adres e-mail pod adres: markos037@o2.pllub adres pocztowy:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „PERFEKT” MAREK CZELADZIŃSKI
Aleja 3-go Maja 72/3
76-200 Słupsk

§3. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawarcia umowy współpracy oraz jej wykonywania. Mogliśmy również otrzymać je od Ciebie w momencie złożenia zapytania o nasze usługi.

§4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę „Perfekt”?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji procesu realizacji umowy zawartej z Tobą na okres jej realizacji. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy „Perfekt”, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z nadzorem realizacji zawartych umów, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych do biura oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

§5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Udostępnianie nam Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług przez Firmę „Perfekt”. Żeby świadczenie naszych usług było możliwe, gromadzimy następujące dane:

 • imię, nazwisko lub dane Twojej firmy,
 • dane adresowe,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • niezbędne dane do wykonania zlecenia,
 • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

§6. Jakie masz uprawnienia wobec Firmy „Perfekt” w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę „Perfekt”; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

§7 .W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

§8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług, np. biuru rachunkowemu.

§9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji zlecenia oraz po jego zakończeniu w celu:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych, marketingowych
 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zlecenia.